Odborné konzultácie

Našim klientom poskytujeme odborné konzultácie v oblastiach:

  • Počítačová grafika a geometria
  • Spracovanie 2D/3D dát
  • Vizualizácia dát a vizuálna analytika
  • Multimédiá
  • Spracovanie obrazu
  • Virtuálna realita a rozšírená realita

 

prednášky

Niektoré z našich prednášok na odborných aj popularizačných podujatiach si môžete pozrieť online: