Produkty a služby

Interaktívne Exponáty

Komerčné, kultúrne alebo vzdelávacie využitie.
Reagujú na dotyk alebo pohyb.
Zobrazujú 2D/3D multimediálny obsah. Viac...


Virtuálna a rozšírená realita

Zobrazovanie virtuálnych aj reálnych svetov
3D scény, panoramatické zábery, videá
Virtuálne prechádzky, hry Viac...


Vizualizácia informácií

Interaktívne dátové vizualizácie.
Mnohorozmerné dáta, trendy v čase, sociálne siete ...
Vizuálna analytika a infografika. Viac...

Witrina

Authoring virtuálnych múzeí a galérií.
Import a spracovanie 3D digitalizovaných predmetov.
Mobilné aplikácie, web, dotykové obrazovky.

Odborné konzultácie

Poradenstvo v oblastiach počítačovej grafiky, spracovania obrazu, virtuálnej a rozšírenej reality, vizualizácie informácií. Viac...

Softvér na zakázku

Aplikácie počítačovej grafiky, vizualizácie a spracovania obrazu
Výukové aplikácie, multimediálne prezentácie