Výskum

Multi-touch Augmented Reality System

Projekt Multi-touch Augmented Reality System - princípy a prostriedky (MARS) bol riešený v rámci výzvy Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Predmetom projektu sú metódy a postupy interakcie s multi-dotykovým zariadením v prostredí rozšírenej reality. Skúmame nielen možnosti štandardných dotykových zariadení ale aj interakciu gestami, pohybom tela alebo samotným pohybom v priestore. 

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. VMSP-II-0035-09
 visQuest

Pre odborníkov z Detskej dermatovenerologickej kliniky, Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch sme vyvinuli nástroj na automatizované spracovanie dát a následnú vizuálnu analýzu údajov z optickeho spektrofotometra. Cieľom tohoto úsilia je vytvorenie metód a prostriedkov pre neinvazívnu diagnostiku niektorých kožných ochorení. Naším prínosom je vytvorenie nástroja visQuest pre vizuálnu analýzu odozvy zo spektrálneho fotometra. Umožňuje zobrazovať, porovnávať, filtrovať a spracovávať spektrálne krivky reflektancie a absorbancie.

Publikácie

Navigation in Immersive Virtual Reality using Multi-touch Input Devices
Martin Samuelčík, Ján Lacko, Matej Novotný
Lecture Notes in Information Technology, 2013, Vol. 39, pp. 222-226

Applications of Multi-Touch Augmented Reality System in Education and Presentation of Virtual Heritage
Matej Novotný, Ján Lacko, Martin Samuelčík
Procedia Computer Science, 2013(25) pp. 231-235

Navigation in Immersive Virtual Reality using Multi-touch Input Devices
Martin Samuelčík, Ján Lacko, Matej Novotný
2013 IEEE/International Conference on Advanced Infocomm Technology (ICAIT)

An objective assessment of melanin in vitiligo skin treated with Balneo PUVA therapy.
Vladimír Hegyi, Michaela Petrovajová, Matej Novotný
Skin Research & Technology, 2013

Objective non-invasive quantification of skin melanin in vivo
Michaela Petrovajová, Matej Novotný, Vladimír Hegyi
American Academy of Dermatology's 70th Annual Meeting, San Diego, 2012

Augmented By Reality: Experiments With Natural User Interfaces
Matej Novotný, Ján Lacko, Martin Samuelčík
Information Technology Applications, 2012(2), ISSN 1338-6468, pp. 23-29

Multi-Touch Augmented Reality System and Methods of Interaction with It
Matej Novotný, Ján Lacko, Martin Samuelčík
Information Technology Applications, 2012(2), ISSN 1338-6468, pp. 30-36

Three-level Visualization of Internet Discussion with Extruded Word Clouds
Pavol Fabo, Matej Novotný
Information Visualization 2012, pp. 13-18

Quantification of skin melanin by diffuse reflectance spectroscopy in vivo
Michaela Petrovajová, Matej Novotný, Vladimír Hegyi
8th EADV Spring Symposium Caring for Skin and Well-Being, 2011

Koncept vireálneho múzea
Ján Lacko, Matej Novotný, Martin Samuelčík
Informačno - komunikačné technológie: využitie v prezentačnej činnosti
múzeí, Slovenské technické múzeum, 2011, pp. 51-56