Vizualizácia informácií

Expertíza VIS GRAVIS v oblasti vizualizácie informácií zahŕňa interaktívne zobrazovanie a vizuálnu analytiku rôznych typov dát.

Vyvíjame softvérové riešenia na mieru, prípadne konzultujeme pre našich klientov vizuálnu analýzu v ich nástrojoch.

Zobrazujeme všetky možné dáta

parsets_thumb.jpg

Siete a hierarchie

radial_thumb.jpg

Vzťahové dáta

processes_thumb.jpg

Časové trendy a procesy

parcoords_thumb.jpg

Mnohorozmerné dáta a Big data

tagcloud_thumb.jpg

Textové dáta a sémantika

map_thumb.jpg

Georeferencované údaje